น้ำมันหล่อลื่น

DESCRIPTION

โปรโมชั่นราคาพิเศษ!

โปรโมชั่นเปิดตัวสินค้า น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษ (Lubroid)!!

เปิดตัวLubroidในประเทศไทยโดยมิโตะไทย

ด้วยคุณสมบัติของน้ำมันสามารถปรับปรุงการเสียดสีอย่างฝืดให้ลื่นง่าย

สินค้าน้ำมันหล่อลื่น(Lubroid)นี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น


ผลิตโดย:บริษัท Earth Tech จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
จัดจำหน่าย:บริษัท มิโตะ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย
ระยะจัดจำหน่าย:เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 2020


Related Products